Skip to main content

Praktijkproef bestrijding Amerikaanse eik

10 juli 2016

De Amerikaanse eik is een prachtige, snelgroeiende boomsoort, maar gedraagt zich jammer genoeg op sommige locaties zeer invasief. Met name op de zandgronden kan de soort hinderlijke concurrentie opleveren voor meer langzaam groeiende inheemse soorten als inlandse eik en grove den. De soort verjongt zich eenvoudig en massaal via zaad en afgezaagde stobben lopen weer vitaal uit. Gevolg is dat deze soort op sommige locaties het gehele bos kan domineren, zowel binnen als buiten de oorspronkelijke opstand. Dit wordt door veel bosbeheerders als een probleem gezien, met name met het oog op de biodiversiteit. Het gaat in tegen de trend naar meer gemengde, inheemse, ongelijkjarige bossen.

Er zijn bosbeheerders die ieder voor zich de Amerikaanse eik proberen te bestrijden, maar het ontbreekt aan een overzicht van effectieve bestrijdingsmethoden. Daarom is Probos gestart met een praktijkproef waarin verschillende methoden met elkaar worden vergeleken. Doel van het project is het identificeren van effectieve en (kosten)efficiënte methoden voor de bestrijding van Amerikaanse eik door middel van praktijkgericht onderzoek in proefplots. Dit moet resulteren in praktische handvatten voor beheerders voor efficiënte en effectieve bestrijdingsmethode(n) voor Amerikaanse eik.

Voorafgaand aan de prakijkproef is een literatuurstudie uitgevoerd naar beschikbare bestrijdingsmethoden. Daarnaast is er een workshop georganiseerd met bosbeheerders om hun kennis en ervaringen te delen. Op basis van deze informatie is een aantal bestrijdingsmethoden geselecteerd die Probos samen met terreinbeheerders in het veld gaan uittesten.

De deelnemende terreinbeheerders zijn: gemeente Arnhem, gemeente Ede, gemeente Ermelo, gemeente Rijssen-Holten, gemeente Venray, Landgoed Oranje Nassau's Oord en Natuurmonumenten.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Joyce Penninkhof
opdrachtgever(s): Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en deelnemende terreinbeheerders
periode van uitvoering: 2016-2017

Resultaten

in de pers: