Skip to main content

Bosbeheer bouwt aan beter klimaat

24 februari 2019

Binnen het project ‘Bosbeheer bouwt aan beter klimaat’ is inmiddels aangetoond dat inlands hout voor diverse professionele toepassingen technisch een prima optie is. Uit inspectie van al wat oudere houtbouw projecten komen twee opties naar voren die verder ontwikkeld gaan worden: 1) kozijnen (lariks) en 2) gevelbekleding (lariks en douglas).

De LCA- scores van de betreffende projecten blijken concurrerend ten opzichte van de alternatieve meer gangbare uitvoeringen. Daarnaast is uit de marktverkenning gebleken dat Cross Laminated Timber (CLT) als innovatieve en relatief nieuwe constructiewijze grote potentie heeft een groter deel van het Nederlandse hout, met name grenen, functioneel en hoogwaardiger toe te passen in bouwconstructies. Door het grote volume en de duurzame bouwwijze vormt CLT een zeer interessante CO2 opslagplaats (‘sink’). Op dit moment is er echter geen structurele Nederlandse houtstroom voor de productie van CTL. In 2019 worden deze drie toepassingen verder ontwikkeld in samenwerking met marktpartijen en opdrachtgevers (binnen de klimaatenvelop 2019).

Informatie

uitvoerder(s): SHR, SBB en Probos
opdrachtgever(s):
periode van uitvoering: 2019