Skip to main content

Presentatie cursus bestrijding duizendknoop

01 januari 2019

Stichting Probos verzorgt tijdens de cursus Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen van Natuur & Ruimte een presentatie over de resultaten van de Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (2013-2017) en lopende praktijkproeven en projecten zoals het opstellen van het landelijk protocol om verspreiding van duizendknoop te voorkomen, de praktijktest waarin duizendknoop met een grondzuiger wordt verwijderd en de praktijkproef bestrijding met heet water.


De cursus wordt ongeveer 6 keer per jaar gegeven. Kijk voor meer informatie over de cursus op www.natuurenruimte.nl

Informatie

uitvoerder(s): Joyce Penninkhof
opdrachtgever(s): Natuur & Ruimte
periode van uitvoering: 2016 - heden