Skip to main content

Aanvullende boomsoorten ten behoeve van revitalisering

15 juli 2020

Bossen veerkrachtig maken tegen klimaatverandering en tegelijkertijd het verhogen van de productiviteit in termen van CO2-vastlegging is een belangrijk onderdeel van klimaatslim bosbeheer. Tegelijkertijd is er nog weinig kennis over droogtetolerantie van de boomsoorten en herkomsten die op dit moment worden toegepast. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met nieuwe boomsoorten zoals boomhazelaar en elsbes. Van deze soorten is niet bekend welke herkomsten voor Nederland geschikt zijn, of is de herkomst van het plantsoen soms onbekend. Naast kennis over is ook de beschikbaarheid van plantsoen een belangrijk item.

Centrum voor Genetische bronnen Nederland/Wageningen University & Research (CGN/WUR), Staatsbosbeheer en Probos werken in het project aan:
1) Het beoordelen van droogtetolerantie en productiviteit van herkomsten van o.a. beuk, esdoorn, hybride lariks en douglas aan de hand van bestaande herkomstenproeven.
2) Een overzicht van nieuwe aanvullende soorten voor Nederland, de eigenschappen van deze soorten, de beschikbaarheid van geschikte herkomsten in het buitenland, een overzicht van bestaande beplantingen (experimenten) van deze soorten in Nederland en de mogelijkheden voor het opnemen van nieuwe herkomsten in de Rassenlijst Bomen.
3) Factsheets over nieuwe boomsoorten voor bosbeheerder.
4) Kennisverspreiding over droogtetolerantie van veel gebruikte bosboomsoorten en ‘nieuwe’ soorten via artikelen, de gereedschapsst Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer en de Rassenlijst bomen.

Informatie

uitvoerder(s):  Joyce Penninkhof, Gera op den Kelder, Gino van Maaren (Stichting Probos) i.s.m. Martijn Boosten (Stichting Probos/Staatsbosbeheer), Casper de Groot, Lammert Kragt, Harrie Hekhuis, Arjan Mostert (Staatsbosbeheer), Paul Copini, Hinke Wiersma, Inge Verbeek (Centrum voor Genetische bronnen Nederland/Wageningen Universtiy & Research), Leo Goudzwaard, Bas Lerink (Wageningen University & Research).
opdrachtgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
periode van uitvoering: 2020 - 2026

Resultaten

Factsheets nieuwe boomsoorten:
Factsheet Gewone walnoot
Factsheet Tamme kastanje
Factsheet Ratelpopulier
Factsheet Elsbes
Factsheet Gewone zilverspar

Factsheet Atlas- en Libanonceder
Factsheet Boomhazelaar
Factsheet Kustmammoetboom
Factsheet Oosterse plataan
Factsheet Veldesdoorn

Factsheet Taxus
Facthseet Zeeden
Factsheet Zwarte walnoot