plantsoenketen

Factsheets boomsoorten klimaatslim bosbeheer (Rapporten > Rapporten: 2022)
Planten voor de toekomst (Rapporten > Rapporten: 2021)
Factsheets boomsoorten klimaatslim bosbeheer (Rapporten > Rapporten: 2021)
Boomsoorten voor klimaatslimme bossen (Publicaties > Artikelen)
Uitvoering Bossenstrategie vergt 150 tot 200 miljoen bomen en planten (Publicaties > In de Pers)
Plan plantmateriaal en bescherming genenbronnen bomen en struiken (Projecten > Bosuitbreiding)
Vergroten kennis en beschikbaarheid klimaatslimme boomsoorten en herkomsten (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Infographic beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 (Publicaties > Overige)
Infographic boekhouden met bossen (Publicaties > Overige)
Infographic biomassaoogst en bodemkwaliteit in bos (Publicaties > Overige)
Infographic hout als hernieuwbare brandstof (Publicaties > Overige)
Ontwikkelen infographics biomassa-issues (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Hoop voor de bossen (Publicaties > Artikelen)
Geactualiseerde praktijkgids ‘Bestellen van bosplantsoen’ (Publicaties > In de Pers)
Workshop toepasbaarheid populierenklonen (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Goed plantmateriaal cruciaal voor duurzaam bosbeheer (Publicaties > Artikelen)
Bossen van Winterswijk, opmerkelijk erfgoed (Publicaties > Overige)
Bestellen van bosplantsoen; Handvaten voor de praktijk (Boeken > Praktijkgidsen)
Wijze lessen over herkomst planten (Publicaties > In de Pers)
Liniaal "Gebruik goed plantmateriaal" (Publicaties > Overige)
Voorlichtingsbijeenkomsten 'Gebruik goed plantmateriaal' (Wageningen) (Verslagen)
Voorlichtingsbijeenkomsten 'Gebruik goed plantmateriaal' (Wernhout) (Verslagen)
Essentaksterfte, bosbouwkundig beheersbaar? (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Poster "Gebruik goed plantmateriaal" (Publicaties > Overige)
Weet welk plantmateriaal je koopt! (Bosberichten > Bosberichten: 2014)
Conclusies Probos leveren uiteenlopende reacties op (Publicaties > In de Pers)
Plugplantsoen versus naaktwortelplantsoen (Publicaties > Artikelen)
Het gebruik en de aanplant van plugplantsoen (Rapporten > Rapporten: 2012)
Knelpunten gebruik duurzaam plantsoen (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Begeleidingsgroep Genetische modificatie (Projecten > Duurzame ketens)
Genetische modificatie in de bosbouw (Bosberichten > Bosberichten: 2005)
Genetische modificatie in de bosbouw (Bosberichten > Bosberichten: 2000)