Skip to main content

Technische uitvoering graasdrukmonitorings-onderzoek op de Veluwe

23 september 2020

In een goed functionerend bosecosysteem is ruimte voor de verschillende ontwikkelingsfasen van diverse boomsoorten. Een doorgaande cyclus van ontkiemende bomen, jonge bomen, volgroeide bomen en dode bomen. Deze cyclus is in veel bossen van de Veluwe verstoord door een hoge wilddruk; de verjonging van loofbomen vindt nauwelijks plaats. Hierdoor neemt diversiteit af en stokt de bosontwikkeling met een incompleet en verminderd vitaal bosecosysteem als resultaat. De functies die we ontlenen aan het systeem zoals biodiversiteit, recreatie en houtproductie staan hierdoor onder druk. Om deze ontwikkeling gericht te kunnen bijsturen is inzicht vereist in de effecten en intensiteit van graasdruk door wild. Hiertoe is de uitvoering van een uniforme en objectieve graasdrukmonitoring van belang.

Het doel van het overall project “Bosverjonging op de Veluwe” is om in samenwerking met de Veluwse boseigenaren een uniforme graasdruk monitoringsonderzoek uit te voeren, waar het kwantitatieve effect van grote hoefdieren op bosverjonging wordt vastgelegd. In opdracht van de Faunabeheereenheid Gelderland coördineert Probos in samenwerking met Borgman Beheer Advies de technische uitvoering van het onderzoek.

Informatie

uitvoerder(s):  Anne Reichgelt, Joyce Penninkhof (Probos), Maurits de Groot & Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies)
opdrachtgever(s): Faunabeheereenheid Gelderland
periode van uitvoering: 2020 - 2027

Resultaten

De eerste resultaten van het onderzoek zijn terug te lezen in de tussenrapportage 2021 'Bosverjoning op de Veluwe'.