Skip to main content

Innovatieve inrichting en bosbeheer in de belemmerde strook van een hoogspanningstracé

23 september 2020

Bij hoogspanningtracés gelden er in verband met de veiligheid strenge eisen aan de maximale hoogte van de beplanting onder het tracé. Dit deel van het tracé wordt de “belemmerde strook” genoemd . Vooral bij tracés door bosgebieden brengt het periodiek grootschalig afzetten, snoeien of zelfs geheel rooien van bomen en struiken in de belemmerde strook hoge kosten met zich mee. Deze maatregelen hebben bovendien een ingrijpend karakter met negatieve effecten op de natuurwaarden, de CO2-vastlegging en de belevingswaarde van het bos. Samen met Borgman Beheer Advies verkent Probos hoe te komen tot een alternatieve inrichting en beheer voor de belemmerde strook van hoogspanningstracés aan de hand van drie voorbeeldlocaties.

Informatie

uitvoerder(s):  Anne Reichgelt, Jasprina Kremers (Probos) & Jeroen Oorschot (Borgman Beheer Advies)
opdrachtgever(s): Tennet TSO BV
periode van uitvoering: 2020