Skip to main content

E-learning module "Ken je bos!"

14 december 2020

Voor elke bosbeheerder is het belangrijk om te weten wat in zijn of haar bos gebeurd. Door insecten, infectieziekten en ander verschijnselen in het bos te herkennen kan een beheerder, indien nodig, vroegtijdig actie ondernemen.

Sommige bastkevers zijn beschermd in het kader van N2000. Boktorren zijn belangrijk voor het voorkomen van zwarte spechten. Insecten zijn dus van grote waarde voor het bosecosysteem, maar kunnen soms ook voor aantastingen van bomen zorgen. En wat kan de beheerder dan doen? Na het volgen van deze e-learning module weet de beheerder in ieder geval wat de natuurwaarde is van een aantal belangrijke insecten in het bos, herkent hij aantastingen en heeft (waar mogelijk) enig handelingsperspectief.

Samen met Leen Moraal en Jitze Kopinga, dé deskundigen op dit gebied, ontwikkelt Probos in opdracht van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren een speciale e-learning module voor het platform Leer je Groen!

Informatie

uitvoerder(s): Anne Reichgelt en Jasprina Kremers (Probos), Leen Moraal en Jitze Kopinga
opdrachtgever: Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
periode van uitvoering: 2021