Skip to main content

Kennisnetwerk invasieve exoten

04 april 2024

Invasieve exotische plantensoorten zorgen zowel in landelijk als stedelijk gebied en rondom infrastructuur voor grote problemen. Beheerders van natuurlijke terreinen, de openbare ruimte en agrariërs kunnen beschikken over gevalideerde algemene kennis en informatie over de aanpak van exoten, maar het kennisaanbod is vaak versnipperd en moeilijk vindbaar. Er is behoefte aan vertaling van het kennisaanbod naar een praktische en kosteneffectieve aanpak per soort en best practises. Daarom hebben Koninklijke Vereniging Stadswerk, Wageningen UR, Christel! en Stichting Probos in 2020 het Kennisnetwerk Invasieve Exoten gelanceerd.

Doel van dit kennisnetwerk is het bieden van een objectief platform met gevalideerde en onafhankelijke informatie over een praktische en kosteneffectieve aanpak per soort. Het Kennisplatform bundelt, valideert en ‘vertaalt’ bestaande en nieuwe kennis vanuit verschillende bronnen naar praktische handreikingen voor de doelgroep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis die er al is bij diverse organisaties en werkgroepen betrokken bij het thema invasieve exoten.

De doelgroep bestaat uit:
1. Professionals met vragen over aanpak exoten zoals groenaannemers, hoveniers, loonbedrijven, (landbouw)mechanisatie¬bedrijven, agrarische sector, sector grond-, weg- en waterbouw en grote terreinbeheerders als gemeenten, provincies, waterschappen, eigenaren van bos- en natuurterreinen, Rijkswaterstaat en ProRail;
2. Omgeving: publieksvoorlichting, creëren van maatschappelijk draagvlak en bevorderen van burgerparticipatie m.b.t. de aanpak van exoten.

Ga naar de website van het Kennisnetwerk Invasieve Exoten of volg het Kennisnetwerk op LinkedIn.

Informatie

uitvoerder(s)Joyce Penninkhof, Gino van Maaren (Stichting Probos), Chris van Dijk (Wageningen UR), Christel Tijhuis (Christel!) en Marcelle Verhoeven (Koninklijke Vereniging Stadswerk)
opdrachtgever: diverse gemeentes en provincies
periode van uitvoering: 2020-heden