Skip to main content

Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop

11 april 2013

In het voorjaar van 2013 is een landelijke praktijkproef naar de bestrijding van duizendknoop met een looptijd van 4 jaar gestart. Meer dan 25 terreinbeheerders werken hierbij samen met Stichting Probos aan het vinden van effectieve bestrijdingsmethoden voor duizendknoop.

Duizendknoop is een uitheemse plantensoort die een groot negatief effect heeft op zowel de biodiversiteit als natuurlijkheid. Bovendien kan de soort aanzienlijke economische schade veroorzaken, bijvoorbeeld doordat de stabiliteit van dijken wordt verminderd of door schade aan bijvoorbeeld verhardingen, bouwwerken, rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortelstokken. Op dit moment is het onvoldoende duidelijk welke bestrijdingsmethoden (kosten)effectief zijn. Daarom is deze landelijke praktijkproef met een looptijd van 4 jaar opgestart. Op meer dan 100 groeilocaties zullen 5 bestrijdingsmethoden (intensief maaien, afdekken, afgraven en behandeling met bestrijdingsmiddelen) in verschillende varianten worden toegepast.

Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Rivierenland en Provincie Noord-Brabant en de deelnemende terreinbeheerders die de bestrijdingswerkzaamheden op eigen kosten uitvoeren. De praktijkproef zal worden uitgevoerd op terreinen van: CNME Maastricht, Gemeente Rheden, Gemeente Renkum, PWN, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Rivierenland, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Vallei en Veluwe, Brabants Landschap, Landgoed de Utrecht, Provincie Gelderland, Gemeente Uden, Landschap Noord-Holland, Stichting Twickel, Gemeente Oirschot, Gemeente Hilvarenbeek, Landgoed Oranje Nassau’s Oord, Staatsbosbeheer Zuid-West Veluwe, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten (Beheerseenheden: Oost-Veluwe, Gooi en Vechtstreek, Winterswijk en Zuid- en Noordoost-Twente).

Beheerders die opgedane ervaringen willen delen of eventueel nog willen deelnemen aan de proef, worden van harte uitgenodigd contact opnemen met onderstaande personen.

Informatie

uitvoerder(s): Casper de Groot en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Rivierenland en Provincie Noord-Brabant
periode van uitvoering: 2013-2016

Resultaten

website: