Skip to main content

Recente ontwikkelingen in de houtstroom van meranti

29 april 2013

In de eerste twee Bos en Hout berichten van dit jaar werd uitvoerig aandacht geschonken aan de resultaten van een Houtstroomonderzoek bij meranti, vuren en populieren over de jaren 1979- 1984. In dit bericht zal nader worden ingegaan op de meest recente ontwikkelingen betreffende meranti. Daarbij zal duidelijk worden dat er enige verbeteringen in de afzet mogelijk zijn. De realisering hangt echter van vele factoren afwaarvan sommige door de houtbranche zelf kunnen worden beïnvloed. Andere daarentegen staan buiten haar invloedssfeer.

ir. L.J.M. Dielen, 1986