Skip to main content

Beschikbaarheid van populierehout

29 april 2013

Het aanbod van populierehout in Nederland dreigt in de negentiger jaren fors te gaan dalen. Dat is een gevolg van het in de zeventiger jaren gevoerde aanplantbeleid. Pas vanaf 2010 zou er weer sprake kunnen zijn van enige stijging. De situatie zou aanzienlijk verbeteren bij een onverkorte uitvoering van het Meerjarenplan Bosbouw. Vooralsnog zal onze populierehout verwerkende industrie voor zijn grondstof een toenemend beroep op het buitenland moeten doen.

ir. L.J.M. Dielen, 1991