Skip to main content

Bos en Hout in Noord Amerika

29 april 2013

Noord-Amerika bezit een omvangrijk bosareaal dat tot de belangrijkste houtbronnen behoort waarover de mensheid beschikt. Het heeft een dominerende invloed op de internationale markten van hout en houtprodukten. Daarom is het van mondiaal belang hoe in dit deel van de wereld de bos- en houtsituatie zich ontwikkelt. Recent heeft Noord-Amerika nieuwe gegevens verschaft over zijn bosareaal, over zijn houtproduktie en houtbehoefte en over wat er tot het jaar 2005 in dat opzicht mag worden verwacht. Dat gebeurde in een rapport dat in oktober 1990 werd aangeboden aan het Timber Committee van de V.N. in Genève.

ir. H.A. van der Meiden, 1991