Skip to main content

Bosbouw PR in Engeland

29 april 2013

In het begin van dit jaar bracht het hoofd PR en Algemene voorlichting van de SBH een bezoek aan Engeland om te zien hoe het daar is gesteld met de PR voor de bosbouw. Haar bevindingen leidden onlangs tot een gesprek over dit onderwerp in Edinburgh tussen vertegenwoordigers van de Forestry Commission (het Staatsbosbeheer van Groot-Brittannië) en een Nederlandse groep, bestaande uit de adjunct-directeur NBLF van het Ministerie van LNV, de adjunct-directeur van het Staatsbosbeheer, de secretaris van het Bosschap, de directeur van de SBH en de PR-specialisten van Staatsbosbeheer en SBH. Frazer Lindsay, hoofd van de Divisie PR en Voorlichting van de Forestry Commission schreef voor deze gelegenheid een toelichting op de PR-strategie van zijn organisatie. Een toelichting die we zonder meer de moeite waard vonden om te publiceren als Bos en Hout Bericht.

Frazer Lindsay, 1991