Skip to main content

Houtresten en houtafval, bijprodukten met meerwaarde

29 april 2013

Tot voor kort werden houtresten gezien als afval. Ten onrechte, want ze vormen een uitstekende grondstof voor verschillende andere produkten. Over de hoeveelheid en de diverse bronnen van houtresten was tot nu toe weinig bekend. Wàs, want onlangs deed de vakgroep Bosbouw van de Landbouwuniversiteit Wageningen in samenwerking met de Stichting Bos en Hout onderzoek naar het onontgonnen terrein van de houtbijprodukten. Dit Bos en Hout Bericht geeft de belangrijkste resultaten weer.

H. Renia & R. Sikkema, 1991