Skip to main content

Hennep als grondstof voor de papierindustrie?

29 april 2013

Is er toekomst voor hennep als grondstof voor de papierfabrikage? Vooralsnog is de papierindustrie gematigd enthousiast. De lopende onderzoeken zullen moeten aantonen of hennep een volwaardige en economisch rendabele grondstof kan zijn, die naast snelgroeiend hout de broodnodige vezels kan leveren voor de papierindustrie. Op de studiemiddag van het ministerie van LNV, "Agrificatie: mogelijkheden en onmogelijkheden" op 14 juni jl., gaf de heer G. van Reenen als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken de visie van deze vereniging weer.

G. van Reenen, 1990