Skip to main content

Toekomstige beschikbaarheid van hout 1

29 april 2013

Krijgt Europa te kampen met een houttekort en hoe ligt dat wereldwijd? Zullen de prijzen van hout en houtprodukten stijgen? Is de stagnatie in de afzet van gezaagd hout blijvend? Heeft de Europese houtverwerkende industrie een sterke concurrentiepositie? Om deze vragen te kunnen beantwoorden bestudeert de ECE/FAO ongeveer elke 10 jaar de Europese trends aan de hand van speciaal ontwikkelde scenario's. De vijfde Timber Trend Study verschijnt binnenkort en schetst de verwachtingen voor vraag en aanbod van hout en houtprodukten tot het jaar 2020. Dit Bos en Hout Bericht geeft de algemene trends weer, gebaseerd op het basisscenario uit de studie. De volgende uitgave gaat over de gevolgen van varianten op dit scenario.

J.A.N. Stolp, 1996