Skip to main content

Economisch gewin door ketendenken?

29 april 2013

Volgens bureau Berenschot1) hebben individuele bedrijven absoluut economische voordelen te verwachten van milieuverbetering binnen de hele sector. Ketendenken is 'in'. Het stimuleert tot een kritische blik op het bedrijfsproces, de concurrentiepositie en de marktrelaties. Minister Wijers van Economische Zaken introduceerde zelfs een nieuw woord: 'econologie'. Ook de bos en houtsector zal aan integrale ketenbenadering moeten geloven, wil men een partij mee kunnen blijven blazen. In dit Bos en Hout Bericht de stand van zaken voor het produkt hout.

 ir. L.J.M. Dielen, M.C. van Nieuwkuyk, 1996