Skip to main content

Stormen hebben tol geëist

29 april 2013

De najaarsstormen uit 1999 hebben in 2000 hun tol geëist bij de rondhoutexport. De export van inlands rondhout is fors gedaald. Dergelijke tegenslagen versnellen de schaalvergroting die in de houtsector gaande is. Een te groot schaalverschil tussen de houtsector en het Nederlandse bosbezit kan negatieve gevolgen hebben. In dit Bos en Hout Bericht meer informatie over de rondhoutsituatie.

ir. P.A.G. Jansen, 2001