Skip to main content

R&D: een kwestie van gezond ondernemen?! Stimuleringsregelingen voor houtbedrijven

29 april 2013

Voor technologie- en productontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven is een groot aantal Nederlandse en Europese subsidieprogramma's beschikbaar. Deze programma's blijken echter weinig toegesneden op de houtsector en daardoor ook moei I ij k herkenbaar voor de Nederlandse houtverwerkende industrie. Hierdoor maken bedrijven weinig gebruik van deze regelingen. Recente onderzoeken van Stichting Bos en Hout en Senter hebben interessante informatie opgeleverd, die gebruikt is voor het opstellen van branchespecifieke factsheets. Daarin zijn per branche de meest bruikbare subsidieregelingen met aansprekende voorbeelden opgenomen. In dit Bos en Hout Bericht wordt hier verder op in gegaan.

ir. E.J.M. Aertsen en ir. N.A. Leek, 2001