Skip to main content

Aanpak vergroting houtoogst

29 april 2013

Het Actieplan Hout 2000 geeft aan dat het houtaanbod uit het Nederlandse bos groter zou moeten worden om de Nederlands houtketen overeind te houden. Volgens de resultaten van de houtoogstinventarisatie "HOSP" zou dat goed mogelijk moeten zijn, maar de oogst blijft structureel lager dan de bijgroei. Naar aanleiding van het Actieplan Hout 2000 heeft Stichting Bos en Hout, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant, en met cofinanciering van de donateurs van SBH, een aantal bosbeheerders geïnterviewd om achter de belemmeringen te komen met betrekking tot het vergroten van de oogst (uit dunning). In dit Bos en Hout Bericht een verslag van de uitkomsten en aanbevelingen voor aanvullende acties.

ir. E.J.M. Aertsen en ir. N.A. Leek, 2001