Skip to main content

Verplicht merkteken: De redding van de bossen?

29 april 2013

Met een verplicht merkteken op alle houtproducten wil mevrouw Vos van Groen Links met haar initiatief wetsvoorstel de ontbossing in de wereld tegengaan. Aan deze wet is vele jaren gewerkt. Binnenkort zal het ter goedkeuring aan de Eerste Kamer worden voorgelegd. Aanname van deze wet betekent dat het per 1 januari 2002 verboden zal zijn hout of van hout afgeleide producten zonder merkteken op de markt te brengen.Het aanbrengen van een dergelijk merkteken is complex en zal forse inspanningen vragen. SBH onderzocht de noodzaak, de effectiviteit en uitvoerbaarheid van deze wet.

ir. L.J.M. Dielen en ir. N.A. Leek, 2000