Skip to main content

Actieplan Hout 2000

29 april 2013

Hout is een belangrijke, veelzijdig toepasbare en bovenal vernieuwbare en dus milieuvriendelijke grondstof. Hoewel het publ iek de grondstof waardeert, staat de productie en verwerki ng van hout uit het Nederlandse bos op langere termijn onder druk. Het Actieplan Hout 2000 moet een gezonde basis creëren voor de Nederlandse bos- en houtsector.

ir. M.F.F.W. Jans, 1999