Skip to main content

Ik kan niet genoeg Nederlands rondhout kopen!

29 april 2013

Deze kreet bereikt Stichting Bos en Hout steeds vaker van Nederlandse rondhoutverwerkende bedrijven. Als 30 bedrijven, die de helft van de Nederlandse rondhoutverwerking representeren, deze klacht uiten, dan is dat voor SBH reden om het probleem nader te onderzoeken. In dit Bos en Hout Bericht gaan we er uitgebreid op in.

ir. P.A.G. Jansen, 1999