Skip to main content

Financiering van het Nederlandse bos ter discussie

29 april 2013

Nederland beschermt zijn bossen onvoldoende en scoort daarmee in verhouding tot andere Europese landen slecht, aldus het Wereld Natuur Fonds (WWF). Minister Van Aartsen bepleitte daarom tijdens de ministersconferentie over de bescherming van de Europese bossen in Portugal dat ieder land tenminste 20% van zijn bos een beschermde status moet geven. Volgens zijn eigen ministerie moeten bosbedrijven daarbij bovendien in de toekomst ook nog een rendement van tenminste 4% per jaar behalen, terwijl de gemiddelde bedrijfsresultaten van de particuliere bosbedrijven sinds 1975 bijna elk jaar negatief zijn.

ir. L.J.M. Dielen, 1998