Skip to main content

Biomassa, de zonnebatterij!

29 april 2013

Nederland is grootverbruiker als het gaat om energie. Op dit moment is slechts 1% van het energieverbruik afkomstig uit duurzame bronnen zoals wind, zon, water en biomassa. Dit aandeel moet fors omhoog, want fossiele brandstoffen geven milieuproblemen. Een van de meest nijpende is de verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Bovendien zijn de voorraden fossiele energie eindig. Reden voor beleidsverantwoordelijken in Europa en Nederland om het roer om te gooien richting duurzame energie. In dit Bos en Hout Bericht speciale aandacht voor geteelde biomassa als duurzame energiebron.

 M.C. van Nieuwkuyk, 1997