Skip to main content

Sterke groei import van bewerkte houtproducten

29 april 2013

De import van bewerkte en verder bewerkte houtproducten is de afgelopen 10 jaar verdubbeld respectievelijk verdrievoudigd. Vooral de import uit tropische landen vertoont een explosieve groei. Bijna driekwart van de geïmporteerde verder bewerkte houtproducten komt uit Brazilië en Indonesië. De import van tropische hardhoutstammen is in 2004 verder teruggelopen en bedraagt nog maar 22.000 m3. De import lag op hetzelfde niveau als de export. Daarmee is de consumptie van tropisch rondhout in ons land op nul uitgekomen. Wat er aan tropisch rondhout nog gezaagd wordt, komt uit de voorraden bij de zagerijen.

Nico Leek, 2006