Skip to main content

Bosberichten 2002 - 2006

Franse eiken' met FSC certificaat uit Oekraïne

Wellicht klinkt dit vreemd, maar voor de houthandel is het gesneden koek. Hoogwaardig eikenhout komt al lang niet meer allee n uit Frankrijk. Overal wordt gezocht naar kwaliteitshout. Ook Oekraïne kan in toenemende mate op belangstelling rekenen. En niet alleen voor hoogwaardig eikenhout.

Forse prijsstijgingen op de rondhoutmarkt

Er wordt op dit moment volop gesproken over de stijgende rondhoutprijzen. Zo ving Probos het volgende citaat van een houthandelaar op “Bij elke volgende houtverkoop zijn de prijzen weer hoger.” Dit Bosbericht geeft de resultaten van het jaarlijkse onderzoek onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland en gaat dieper in op de oorzaken van het stijgen van de rondhoutprijzen.

Bosbouw in Bosnië-Herzegovina

Hout is een belangrijke grondstof voor Bosnië-Herzegovina. Voor de oorlog was 11% van de beroepsbevolking werkzaam in de houtindustrie en exporteerde het land jaarlijks voor meer dan 200 miljoen euro aan houtproducten. Bosnië-Herzegovina heeft een groot potentieel aan kwalitatief hoogwaardig hout en heeft goed kope arbeidskrachten Hoe staat de sector er op dit moment voor? Liggen er kansen voor Nederlandse bedrijven?

Vreemde jongens ... die mountainbikers

Waaraan moet een goede mountainbikeroute voldoen? Kennen mountainbikers de gedragsregels en leven ze die na? Zomaar een paar vragen die ondanks uitgebreid onderzoek door Probos (zie Vakblad Natuur Bos Landschap 7, 2004 ) nog steeds open stonden. Dergelijke informatie is hoog nodig om deze groep goed te kunnen reguleren en zo schade en overlast te voorkomen. In dit artikel leert u deze actieve bezoekers van bos- en natuurterreinen beter kennen.

NB: de mountainbike en andere sporten in de natuur hebben sinds 2003 een vlucht genomen. Dit leidt tot toegenomen drukte in bos en natuur. Bovendien zijn er sinds 2003 studies uitgevoerd door o.a. SOVON en RAVON naar de impact van mountainbiken op verschillende natuurwaarden. Het is belangrijk ook deze nieuwe kennis te bestuderen om te komen tot een gewogen oordeel over de impact van mountainbiken op natuurwaarden.

Sterke groei import van bewerkte houtproducten

De import van bewerkte en verder bewerkte houtproducten is de afgelopen 10 jaar verdubbeld respectievelijk verdrievoudigd. Vooral de import uit tropische landen vertoont een explosieve groei. Bijna driekwart van de geïmporteerde verder bewerkte houtproducten komt uit Brazilië en Indonesië. De import van tropische hardhoutstammen is in 2004 verder teruggelopen en bedraagt nog maar 22.000 m3. De import lag op hetzelfde niveau als de export. Daarmee is de consumptie van tropisch rondhout in ons land op nul uitgekomen. Wat er aan tropisch rondhout nog gezaagd wordt, komt uit de voorraden bij de zagerijen.

Nederlandse rondhoutverwerking in 2004

‘Ik kan mijn dikke hout niet kwijt!’ hoor je tegenwoordig regelmatig onder boseigenaren. Voor je het weet, roept iedereen elkaar na en hebben we onszelf een niet bestaand probleem aangepraat. Daarom heeft Probos in haar jaarlijkse BIS-enquête de zagerijen eens gevraagd naar hun diametereisen. Dit Bosbericht geeft de resultaten van het jaarlijkse onderzoek onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland.