Skip to main content

De bos- en houtsector in Europa: wat staat ons te wachten?

29 april 2013

Het eindrapport van de European Forest Sector Outlook Study (EFSOS) is onlangs verschenen met een terugblik op de afgelopen 45 jaar in de bos- en houtsector en een prognose voor de toekomst. Deze UNECE/FAO studie heeft betrekking op 38 landen; alle grote Europese landen en 7 landen van de voormalige USSR. Dit bosbericht geeft een samenvatting van de resultaten en conclusies van deze EFSOS.

Jan Oldenburger, 2005