Skip to main content

Veel energiehout in Nederland

29 april 2013

Europa zet in op een sterke toename van het gebruik van biomassa voor duurzame energie. Op dit moment groeit de vraag naar energiehout in ons land, maar tegelijkertijd is er sprake van een ruim aanbod. Veel oud hout gaat dan ook naar het buitenland; met name naar Duitsland is de export fors gestegen. De ontdoeners van oud hout betalen steeds minder om van hun hout af te komen, waardoor de inzameling en verwerking van oud hout minder winstgevend is geworden. Ook staan de prijzen voor resthout onder druk. Het afgelopen jaar inventariseerde Probos de markt voor oud hout en resthout in Nederland door middel van een vragenlijst aan 20 bedrijven. Tevens keek zij naar de beschikbaarheid van hout uit het Nederlandse bos dat in de toekomst voor duurzame energie gebruikt zou kunnen worden. De belangrijkste resultaten worden hier samengevat.

Nico Leek en Mark van Benthem, 2004