Skip to main content

Bosaanleg volop in de aandacht

29 april 2013

Het jaar 2001 was een dieptepunt voor bosaanleg door particulieren. Gelukkig gaat het nu weer beter. Het aantal aanvragen is sterk gestegen en er is grote interesse voor de voorlichtingsacties op dit gebied. De financiële vergoedingen voor bosaanleg zijn momentel erg gunstig. Maar er zijn nog enkele knelpunten.

Patrick Jansen, 2003