Skip to main content

Resultaten uit het Meetnet Functievervulling Bos

29 april 2013

Het Meetnet Functievervulling Bos is de opvolger van de Vierde Bosstatistiek. In een steekproef worden gegevens over bossen verzameld. Op basis van de uitkomsten ontstaat een inzicht in de kwaliteit van bossen als het gaat om natuur, recreatie, landschap en houtproductie. We berichten over de eerste voorlopige resultaten.

Jaap Paasman, 2002