Skip to main content

Adviesbureau Silve geeft het stokje over aan jongere generatie

06 juli 2020

- Stichting Probos en Borgman Beheer Advies zetten per 1 juli 2020 activiteiten Silve voort -

Voor Henny Schoonderwoerd en Jop de Klein is het na 30 jaar tijd om het stokje over te dragen aan de jongere generatie. Hun adviesbureau Silve houdt zich bezig met veel aspecten van bosbeheer, maar is vooral bekend vanwege haar unieke expertise gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van bosinventarisaties. In Stichting Probos en Borgman Beheer Advies (BBA) hebben zij hun opvolgers gevonden. Per 1 juli 2020 geven zij met veel vertrouwen het stokje aan hen over. Probos zet vooral de activiteiten rond databeheer en analyse voort. De uitvoering en verwerking van inventarisaties gaat over naar BBA.

 Overdracht Silve 1 juli 2020 Foto Mariska Massop versie klein

 Vlnr.: Jop de Klein en Henny Schoonderwoerd (Silve) ‘dragen het stokje over’ aan David Borgman (BBA), Mark van Benthem en Jan Oldenburger (Probos). Fotograaf: Mariska Massop

Database met een enorme meerwaarde
Silve benaderde Jan Oldenburger en Mark van Benthem, het directeurs duo van Probos, om de activiteiten van hun bureau voort te zetten. Henny Schoonderwoerd: “Probos is wat ons betreft de meest aangewezen organisatie om onze ontwikkel- en analyseprojecten en databeheer over te nemen. Probos kent een lange traditie van het verzamelen en beheren van kwantitatieve informatie over het Nederlandse bos.” De reactie van de heren van Probos hierop was positief, vooral vanwege het maatschappelijk belang van het voortzetten van de kennis en kunde van Silve. Mark van Benthem: “De database die Silve heeft opgebouwd met ruim 60.000 plots heeft een enorme meerwaarde als het gaat om de toestand van bos in Nederland. Wij willen deze kennis niet verloren laten gaan en juist verder ontwikkelen, zodat zowel bosbeheerders in de praktijk als beleidsmedewerkers hier in de toekomst veel profijt van hebben. Het vult de data uit de Nationale Bosinventarisaties erg goed aan en het geheel kunnen we heel goed gebruiken voor het ontwikkelen van nieuw beleid en innovaties.”

 KAART Silve klein

Op deze kaart zijn alle plots te zien die door Silve in de jaren 1999 - 2020 zijn uitgevoerd.

Medewerkers Silve naar Borgman Beheer Advies
De advies- en inventarisatiewerkzaamheden die Silve uitvoert, passen niet bij de werkzaamheden van Probos en worden voortgezet door BBA. David Borgman van BBA was direct enthousiast: ”We hebben veel respect voor het werk dat Silve de afgelopen 30 jaar verricht heeft en pakken de werkzaamheden in het advies- en inventarisatiewerk graag van hen over. We zien het als een mooie kans om de methodiek samen met Probos te borgen voor de sector en door te ontwikkelen met vernieuwende remote sensing technieken in de komende jaren. Door veldwerk te combineren met remote sensing kunnen we een nog beter beeld krijgen van de bosontwikkeling. Veel van deze kennis zit bij de medewerkers van Silve die we van harte verwelkomen in ons team. Ik weet zeker dat we samen met hen en Probos mooie dingen gaan doen voor de sector. Het biedt daarnaast uiteraard ook kansen om onze organisatie zowel te verbreden als te verdiepen. Hierdoor kunnen we onze opdrachtgevers nog beter voorzien van inzicht in het functioneren van hun bos en adviseren over beter bosbeheer.”

Silve bestaat naast Jop de Klein en Henny Schoonderwoerd uit drie medewerkers. Jop de Klein: “Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers Marcel Lusink, Femke Dolstra en Arno van der Sluis hun werk kunnen blijven doen. Dat is niet alleen van belang voor hen, maar ook voor de kwaliteit van de
projecten die in de toekomst uitgevoerd zullen worden. We zijn daarom blij dat BBA hen in dienst neemt, waardoor de voortgang van de bosinventarisatiesystemen Woodstock en SyHI projecten is geborgd en onze mensen hun werkzaamheden kunnen voortzetten.”

Beslissingen over bos op basis van feiten
Ook in bredere zin is het van belang het werk van Silve voort te zetten. Jan Oldenburger: “Als we kijken naar klimaatverandering, dan is het van grote waarde om bosinventarisaties te blijven uitvoeren om de toestand van het bos te monitoren. Alleen op die manier kunnen we beslissingen blijven nemen over bos op basis van feiten.” De kennis die Henny Schoonderwoerd van Silve bezit op het gebied van bosinventarisaties en gegevensanalyse is uniek in Nederland. Tussen Silve en Probos is daarom vastgelegd dat deze kennis wordt overgedragen aan Probos. Het voortzetten van de activiteiten van Silve is voor Jan Oldenburger heel bijzonder. Jan: ”De basis van mijn carrière is gelegd bij Silve. Ik heb een mooie stage-opdracht bij hen mogen uitvoeren en sindsdien altijd goed contact gehouden met Jop en Henny. Tevens hebben zij mij destijds gewezen op de vacature bij Probos. Dat ik nu hun werk mag voorzetten is voor mij heel speciaal.”