Skip to main content

Brochure Meer robuuste, klimaatslimme landschapselementen

07 april 2020

Robert Keizer (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) en Joyce Penninkhof (Probos), april 2020

In het klimaatenvelop-project 'Meer bomen en bos in landschap Gelderland' zijn in 2019 praktijkervaringen en best practices opgedaan met het realiseren van de aanplant van bomen en struiken in slimme functiecombinaties die zowel bijdragen aan klimaatmitigatie als - adaptatie. In de brochure Meer robuuste, klimaatslimme landschapselementen worden de ervaringen en belangrijkste lessen uit de pilot gedeeld.