Skip to main content

Aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt in 2012

29 april 2013

Casper de Groot, Jan Oldenburger, Annemieke Winterink, Mark van Benthem, Lut Draye (De&D Consult) en Sophie Vos (De&D Consult), maart 2014

Deze marktstudie is gelanceerd om de voortgang in het kader van het ‘Sectoraal akkoord van 1 maart 2011 ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen’ te monitoren. De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de betrokken partners willen aan de hand van deze inventarisatie inzicht krijgen in de hoeveelheid aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt en de voortgang richting de doelen, zoals gesteld in het Sectoraal akkoord. Na 2008 is 2012 het tweede jaar waarvoor de hoeveelheid aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt in beeld is gebracht.