Skip to main content

Import of secondary timber products by the EU28

30 mei 2014

Jan Oldenburger, Mark van Benthem, Casper de Groot, Martijn Boosten en Patrick Jansen, november 2014

Stichting Probos heeft in opdracht van Wereldnatuurfonds een studie uitgevoerd naar de markt van zogenaamde secundaire houtproducten (kant-en-klare). Om zicht te krijgen op het belang van deze producten in het totale houtvolume is in opdracht van het Wereldnatuurfonds in beeld gebracht hoeveel van dergelijke producten worden geïmporteerd en welk aandeel van deze producten op dit moment niet onder de EU Timber Regulation (EUTR) valt. 

Ook is geprobeerd om zicht te krijgen op de herkomst van het hout waarvan deze producten zijn gemaakt en is een poging gedaan om het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerde producten te bepalen. Het gaat daarbij om producten zoals meubels, boeken, houtskool, gitaren en keukengerei. Uit de studie blijkt dat de financiële waarde van deze secundaire producten 56% is van de financiële waarde van de totale houtimport (primair en secundair). Door de hoge financiële waarde van deze bewerkte producten ligt het percentage (28%) uitgedrukt in volume hout lager, maar het vormt nog steeds een aanzienlijk deel van de totale import. Daarnaast toont het onderzoek aan dat wanneer opnieuw wordt gekeken naar de financiële waarde van de import 46,5% van de bewerkte houtproducten niet onder de controle van de EUTR valt. Dat is natuurlijk een aanzienlijk aandeel waaraan tijdens de evaluatie van de EUTR, die volgend jaar plaatsvindt, niet voorbij kan worden gegaan. 

De studie heeft maar weinig cijfers boven tafel gekregen over de herkomst van het hout dat voor deze producten is gebruikt. Op basis van de studie kunnen geen uitspraken worden gedaan over het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen of van illegaal hout voor deze producten.