Skip to main content

Evaluatie Bouwprojecten partners FSC Nederland

29 april 2013

Mark van Benthem en Annemieke Winterink, januari 2012

FSC Nederland wil graag het gebruik van FSC-hout evalueren in bouwprojecten van partners van FSC Nederland. Primair doel van deze evaluaties is te toetsen of er in de betreffende projecten FSC-hout (op de juiste manier) is voorgeschreven en uiteindelijk ook is toegepast. De evaluatie is eerder kwalitatief dan kwantitatief. Om die reden zijn de evaluaties in de vorm van gesprekken uitgevoerd. Op deze wijze is inzichtelijk gemaakt op welke manier partners van FSC Nederland in de bouw het toepassen van FSC-hout borgen binnen de organisatie en welke uitdagingen er nog liggen in het uiteindelijk toegepast krijgen van FSC-hout.