Skip to main content

Methode voor het bepalen van het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt

29 april 2013

Jan Oldenburger en Mark van Benthem, december 2011

De rijksoverheid heeft in het kader van het Beleidsprogramma Biodiversiteit als ambitie dat in 2011 50% van het hout op de Nederlandse markt duurzaam geproduceerd moet zijn. Om na te gaan in hoeverre deze doelstelling behaald wordt, is het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt de afgelopen jaren twee keer in kaart gebracht. In 2005 bedroeg het aandeel 13,3%, terwijl in 2008 het aandeel gegroeid was naar 33,8%. Om te kunnen bepalen of het uiteindelijke doel bereikt is wordt in 2012 het marktaandeel in 2011 bepaald.