Skip to main content

Timmer de Keten Dicht; naar certificering van de laatste schakel in de bouw (Eindverslag project SMM0802057)

29 april 2013

Mark van Benthem, februari 2011

Certificeren van duurzaam bosbeheer en de handelsketen die het hout van bos tot eindproduct aflegt, zorgt er voor dat kopers van houten producten de garantie krijgen dat zij ook daadwerkelijk een product aanschaffen dat afkomstig is uit een goed beheerd bos. Door het kopen van deze gecertificeerde, en dus aantoonbaar verantwoord geproduceerde producten, wordt direct bijgedragen aan het behoud en duurzaam beheer van bossen wereldwijd. Immers, zonder vraag geen aanbod.