Skip to main content

Wallen van de Veluwe: Aandachtspunten voor beheer en historische referenties voor diverse waltypen

29 april 2013

Martijn Boosten, Mark van Benthem en Patrick Jansen, december 2010

Verspreid over de Veluwe komen in bossen en natuurterreinen vele aarden wallen en walstructuren voor. Om deze elementen in het terreinbeheer een goede plek te geven en te kunnen waarderen, is kennis over de historie van de diverse wallen en walstructuren onontbeerlijk. Er is reeds behoorlijk veel bekend over de historie van wallen, maar er zijn ook nog veel lacunes in de kennis. Daarnaast is er behoefte aan handvatten voor het omgaan met wallen in het beheer.