Skip to main content

Herziening criteria inkoop hout

11 januari 2018

Martijn Boosten, Mark van Benthem & Joyce Penninkhof, oktober 2017

Voorstel voor herziening criteria inkoop hout in het kadervan het inkoopbeleid van de Rijksoverheid.

Sinds 2008 wordt er gewerkt met de Nederlandse Inkoopcriteria, verwoord in het ‘Timber Procurement Assessment System’ (TPAS), om de duurzame herkomst van hout te toetsen. Diverse ontwikkelingen, waaronder de evaluatie van TPAC, vormen aanleiding voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een verkenning van de mogelijkheden voor actualiseringen en modernisering van het inkoopbeleid voor duurzaam hout.

Aan Probos is gevraagd om inzichtelijk te maken op welke wijze in een nieuwe vereenvoudigde set criteria - afhankelijk van toekomstige beleidskeuzes - rekening kan worden gehouden met deze ontwikkelingen.

De conceptcriteria zijn tijdens een feedbacksessie voorgelegd aan een bredere groep beleidsmedewerkers van de ministeries van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het ministerie van Economische Zaken (EZ), Binnenlandse Zaken en Rijkswaterstaat. Tot slot hebben juristen van de ministeries van IenM en EZ feedback gegeven op de conceptcriteria. Op basis van de verzamelde feedback is een voorstel voor een toekomstige set inkoopcriteria in dit rapport opgesteld.