Skip to main content

Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2017

14 december 2018

Jan Oldenburger, Sander Teeuwen, Jasprina Kremers, Mark van Benthem en Harm Bolle, december 2018

De marktmeting duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2017 is erop gericht inzicht te verkrijgen in het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2017, maar ook om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van het achterblijven van marktsegmenten in verduurzaming.