Skip to main content

Verse houtige biomassa in de provincie Utrecht. Onderzoek naar het beschikbaar potentieel aan shreds en chips en aanbevelingen voor mobilisatie

23 november 2018

Martijn Boosten (Probos), David Borgman (Borgman Beheer Advies), Joyce Penninkhof (Probos) & Maurits de Groot (Borgman Beheer Advies), november 2018

Verse houtige biomassa, in de vorm van chips en shreds, uit bos, landschap en de bebouwde omgeving is momenteel een belangrijke bron voor de opwekking van hernieuwbare energie en op termijn voor de productie van biobased materialen en chemicaliën. De verwachting is dat de vraag naar verse houtige biomassa sterk zal toenemen. De provincie Utrecht is ambitieus in haar energie- en klimaatdoelstellingen. Zij wil energieneutraal zijn in 2040 en heeft hiervoor een energieagenda opgesteld. Hiervoor is het van belang dat ze zicht heeft op het potentieel aan verse houtige biomassa in de provincie. In opdracht van de provincie hebben Probos en Borgman Beheer Advies onderzoek gedaan naar het potentieel aan shreds en chips binnen de provincie en de mogelijkheden voor aanvullende en duurzame mobilisatie van biomassa.