Skip to main content

Schade en overlast door mountainbikers; perceptie of realiteit?!

29 april 2013

Patrick Jansen, maart 2004

Mountainbiken is in de jaren negentig een populaire tijdsbesteding geworden, maar is niet zonder gevolgen gebleven voor bos- en natuurbeheer en (andere) recreanten. Helaas is er tot dusverre in Nederland nog geen onderzoek gedaan naar de aard en ernst van deze gevolgen. Daardoor vinden discussies over eventuele schade en overlast die door mountainbikers zou worden veroorzaakt, plaats op basis van emoties en vooroordelen. Er bestaat nog nauwelijks feitelijke onderbouwing voor beheersbeslissingen met betrekking tot het mountainbiken.

NB: de mountainbike en andere sporten in de natuur hebben sinds 2003 een vlucht genomen. Dit leidt tot toegenomen drukte in bos en natuur. Bovendien zijn er sinds 2003 studies uitgevoerd door o.a. SOVON en RAVON naar de impact van mountainbiken op verschillende natuurwaarden. Het is belangrijk ook deze nieuwe kennis te bestuderen om te komen tot een gewogen oordeel over de impact van mountainbiken op natuurwaarden.