Skip to main content

Houtige biomassa voor energie: feiten op een rij

12 september 2017

PERSBERICHT
Wageningen, 14 september 2017

Welk hout gebruikt Nederland in welke hoeveelheid om energie te produceren? Waar komt dit hout vandaan? En hoe zit het met de bij- en meestook in energiecentrales? Dat zijn de vragen die Stichting Probos in samenwerking met Studio Lakmoes beantwoord in drie infographics die vanaf vandaag vrij te gebruiken zijn.

Er is veel discussie over het gebruik van houtige biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie. De discussie gaat vooral over de duurzaamheid en draait om de thema’s: beschikbaarheid, transport en cascadering (laagwaardige t.o.v. hoogwaardige toepassing). Het is goed dat deze discussie wordt gevoerd, maar regelmatig berusten de ingebrachte argumenten van voor- en tegenstanders niet op feitelijke informatie. Daarnaast ontbreekt het aan eenvoudig toegankelijke feitelijke informatie om argumenten te kunnen funderen of weerleggen. Met de ontwikkelde infographics wil Probos een objectieve basis bieden voor de discussie over de inzet van biomassa voor hernieuwbare energie.

“Bij Probos vinden we het ontzettend jammer dat in de duurzaamheidsdiscussie rondom biomassa regelmatig onjuiste of niet-gefundeerde argumenten worden gebruikt. De toepassing van houtige biomassa voor energie komt hierdoor onnodig negatief in het nieuws.”, aldus Jan Oldenburger, directeur van Stichting Probos. “Dat is voor ons de aanleiding om feiten over houtige biomassa voor energie in deze infographics overzichtelijk op een rij te zetten. Probos ziet in biomassa namelijk een potentieel belangrijke economische drager voor beheer en instandhouding van bos, natuur, landschap en stedelijk groen.”

Biomassa is een hernieuwbare grondstof en energiebron die wordt gezien als een zeer belangrijke vervanger van fossiele grondstoffen en brandstoffen. In de transitie van hernieuwbare energie is er een mix aan nieuwe energiebronnen nodig, zoals zon, wind, geothermie en biomassa. Op de middellange termijn wordt biomassa in toenemende mate van belang voor de vervaardiging van biobased producten. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar biomassa toe en in het verlengde daarvan ook de potentie als economische drager voor bos, natuur, landschap en stedelijk groen.

In de visie van Probos is hierbij de basisvoorwaarde dat oogst en benutting van biomassa op een verantwoorde (duurzame) wijze plaatsvinden. Dit betekent ten eerste dat bij oogst en teelt de principes van duurzaam (bos)beheer worden gehanteerd. Daarnaast is cascadering van belang, waarbij biomassa in principe wordt ingezet voor economie en klimaat meest optimale toepassingen. Bovendien streeft Probos naar lokale en regionale inzet van biomassa die maatschappelijk gezien op meerdere fronten meerwaarde heeft.

De infographics en een document met achtergrondinformatie zijn als pdf-bestand te downloaden via: http://probos.nl/duurzame-mobilisatie-benutting-van-biomassa. Mocht u de infographics willen afdrukken, dan zijn er bestanden met hoge resolutie beschikbaar in A4-, A3- en A1-formaat. Bestellen kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We sturen u de bestanden dan digitaal toe.


Einde Persbericht

Voor meer informatie of illustraties kunt u contact opnemen met:
Jan Oldenburger of Martijn Boosten van Stichting Probos: tel. 0317-466555, jan.oldenburger@probos.nl of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..