Skip to main content

Klimaatslim Landschapsbeheer in Gelderland

01 juli 2019

Bomen en bossen leveren de maatschappij belangrijke producten en diensten. Ze produceren hout, verfraaien het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, zuiveren lucht, leveren energie en schoon water, helpen het klimaat door CO2 vast te leggen, hittestress te verminderen en wateroverlast te dempen bij extreem weer en produceren hout. Bomen en bossen dragen bij aan een mooie leefomgeving, wat bedrijven en toerisme aantrekt en de vastgoedwaarde doet stijgen. Bossen en agrarisch gebied zijn verreweg de meest bezochte ‘groene’ bestemmingen in Nederland . Kortom: er is veel behoefte aan meer bomen en bos in het Nederlandse landschap. Echter, grond is in Nederland schaars, daarom moet er worden gekeken naar slimme functiecombinaties.

SLG en Probos zien op korte termijn kansen om meer robuustere aanplant te realiseren (totaal 4 ha) in combinatie met andere maatschappelijke functies. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen bieden hiervoor kansen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer aandacht voor:

  1. Circulaire, natuur-inclusieve landbouw;
  2. Klimaatbuffers, waarmee de waterhuishouding versterkt en nieuwe natuur aangelegd kan worden;
  3. Beplantingen langs infrastructuur (wegen en paden);
  4. Beplantingen op recreatieterreinen.

Doel is met dit project bij te dragen aan een aantrekkelijk en biodivers landschap en het opdoen en het delen van praktijkervaring-en / best practices door aanplant van bomen en struiken in slimme functiecombinaties dat zowel bijdraagt aan klimaatmitigatie als -adaptatie.

Dit project is onderdeel van de bos-natuur-hout klimaat pilots getrokken door Wageningen Environmental Research. De pilots zijn gericht op uitvoering, testen en kennis vastleggen en verspreiden door middel van een Gereedschapskist. Dit is mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van LNV.

Resultaten

Brochure
Meer robuuste, klimaatslimme landschapselementen, Robert Keizer & Joyce Penninkhof, april 2020

Rapport
Twee jaar ervaring met klimaatslim bos- en natuurbeheer in Nederland

Informatie

uitvoerder(s): Robert Keizer (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) en Joyce Penninkhof (Probos)
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2019 - 2020