Skip to main content

Uitwerking Friese bomen- en bossenstrategie

02 juli 2020

Bomen en bos hebben een intrinsieke waarde én leveren een groot aantal maatschappelijke diensten, zoals het vastleggen van CO2, biodiversiteit, een plek voor rust en de circulaire grondstof hout. De provincie Fryslan heeft Probos en LAOS Landschapsarchitecten gevraagd om hen te ondersteunen bij het opstellen van de Friese bomen- en bossenstrategie.

Het hoofddoel van de Friese bomen- en bossenstrategie is het vastleggen van CO2 met behulp van bomen, bossen en natte natuur. CO2 vastleggen is niet een op zichzelf staand doel, maar wordt altijd gezien in samenhang met andere opgaven. Basisvoorwaarde is dat deze bomen, bossen en natuur bijdragen aan biodiversiteit en landschap. Nevendoelen zijn onder andere het versterken van recreatie, circulaire economie en een gezonde leefomgeving.

Deze strategie geeft antwoord op drie vragen:
1. Hoe kunnen we in Fryslân meer bomen, bos en andere natuur inzetten om bij te dragen aan CO2-vastlegging?
2. Hoe kunnen we daarbij zo goed mogelijk aansluiten bij andere (ruimtelijke) opgaven, zoals het herstel van de biodiversiteit en de versterking van het landschap?
3. Hoe kunnen we daar als Friese partners in samenwerken?

Resultaten

In juli 2022 is het rapport 'Uitwerking Friese bomen- en bossenstrategie' opgeleverd

Informatie

uitvoerder(s): Anne Reichgelt en Mark van Benthem (Probos), Mathijs Dijkstra en Quiryn Kaasschieter (LAOS Landschapsarchitecten)
opdrachtgever(s): provincie Fryslan
periode van uitvoering: 2021-2022