Skip to main content

Cultuurhistorische inventarisatie bossen Berg en Dal

14 december 2020

Binnen de grenzen van de gemeente Berg en Dal ligt ruim 1.600 hectare bos. Dit bos kent een rijke geschiedenis en herbergt tal van cultuurhistorische relicten. In de periode 2006-2010 is door Probos in een deel van dit bos (ca. 650 hectare) het aanwezige erfgoed in kaart gebracht door middel van een veldinventarisatie. Op verzoek van het Erfgoedberaad Berg en Dal en een aantal terreineigenaren brengt Probos de cultuurhistorische relicten in kaart in een deel van de nog niet geïnventariseerde bosgebieden. Na de inventarisatie wordt er tevens een waardering uitgevoerd van de aangetroffen relicten, zodat kan worden bepaald hoe in het bosbeheer en bij andere gebiedsontwikkelingen rekening kan worden gehouden met deze relicten.

Zie ook onze eerdere projecten: 

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Joyce Penninkhof (Probos)
opdrachtgever(s): Stichting “Van Ploeg tot Heilig Landstichting”, Staatsbosbeheer, Gemeente Berg en Dal & Gemeente Nijmegen
periode van uitvoering: 2020-2022