Skip to main content

Praktijkproef verwijderen kleine duizendknopen met grondzuiger en mobiele verhitter

13 december 2020

Kleine vrijliggende duizendknoophaarden op zandgrond kunnen goed verwijderd kunnen worden met een grondzuiger en mobiele verhitter. Dit laat de praktijktest in opdracht van de Provincie Gelderland zien. Plekken met één tot enkele planten kunnen efficiënt en nauwkeurig worden verwijderd. Voor haarden van enkele vierkante meters en groter is de inzet van een graafmachine efficiënter. Voor het zeven en verhitten van de opgezogen en ontgraven grond was een aparte verzamellocatie ingericht waar ongeacht de verkeerdrukte doorgewerkt kon worden. De verhitte grond werd vervolgens weer teruggestort waardoor transportbewegingen beperkt bleven. In ongeveer zes dagen tijd is 223 m2 aan haarden behandeld. Enige nazorg blijft noodzakelijk om eventuele hergroei te verwijderen.

Aanleiding
In 2018 is in opdracht van de Provincie Gelderland een praktijktest uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoeverre met een grondzuiger de wortels van Aziatische duizendknoop kunnen worden blootgelegd, of de opgezogen grond nog (levensvatbare) wortelresten van duizendknoop bevat en of de methode geschikt is voor het verwijderen van kleine duizendknoophaarden. Uit deze proef bleek dat de grondzuiger heel geschikt is om (kleine) haarden van duizendknoop te verwijderen, zeker wanneer de wortels rondom kabels en leidingen groeien. Ook bleek dat door de hoge zuigkracht wortels heel gemakkelijk opgezogen worden en erg lastig apart te verwijderen zijn. Daarmee komen de wortels samen met de opgezogen grond terecht in de grondzuiger. (lees meer over de grondzuiger)

Dit gegeven was aanleiding voor Van de Herik Zuigtechniek om een mobiele verhitter te ontwikkelen om opgezogen of uitgegraven grond (na zeven om grote worteldelen te verwijderen) te verhitten en daarmee de in de uitgenomen grond aanwezige wortels te doden. Deze machine is in 2018-2019 ontwikkeld en gebouwd. In 2019 is een praktijkproef gedaan door Wageningen UR, Probos en Tree-o-logic naar de effectiviteit van de mobiele verhitter en hieruit bleek dat door de hittebehandeling het aantal vitale wortelfragmenten afnam met ongeveer 99% ten opzichte van alleen gezeefde grond. (Lees meer over de thermische reiniging).

Praktijktest verwijderen kleine duizendknoophaarden met grondzuiger en verhitter
Op basis van de resultaten van beide praktijkproeven heeft Probos in opdracht van de Provincie Gelderlandeen aanvullende praktijkproef opgezet in wegbermen langs provinciale wegen waarbij kleine duizendknoophaarden met een grondzuiger werden verwijderd, de grond met wortelresten ter plekke werd gezeefd en verhit en vervolgens weer werd teruggestort waardoor er geen grondtransport nodig was. Doel van de proef was om te onderzoeken hoe efficiënt en effectief deze methode is. De praktijkproef heeft antwoord gegeven op de volgende vragen:
1. Hoe werkt deze methode in de praktijk? Welke praktische knelpunten en aandachtspunten kom je tegen?
2. Wat zijn de kosten om met deze methode kleine duizendknoophaarden in wegbermen (van provinciale wegen) te verwijderen?
3. Hoe effectief is deze methode en welke nazorg van de behandelde locaties is er eventueel nodig?
4. Hoe duurzaam is deze methode in vergelijking met alternatieven?

De praktijktest laat zien het wegzuigen van grond met duizendknoopwortels op droge zandgrond goed mogelijk is. Plekken met één tot enkele planten kunnen efficiënt en nauwkeurig worden verwijderd. Voor haarden van enkele vierkante meters en groter is de inzet van een graafmachine efficiënter. Voor het zeven en verhitten van de opgezogen en ontgraven grond was een aparte verzamellocatie ingericht waar ongeacht de verkeerdrukte doorgewerkt kon worden. In ongeveer zes dagen tijd is 223 m2 aan haarden behandeld.

Op 5 van de 8 locaties is na behandeling geen hergroei van de duizendknoop meer aangetroffen. Op de overige locaties moesten enkele jonge scheuten handmatig worden verwijderd. Op grond van de resultaten wordt geadviseerd om de locaties minimaal 2 maal per jaar gedurende minimaal 2 jaar na uitvoering van de bestrijding te controleren op hergroei. Als er gedurende drie aaneengesloten jaren geen jonge scheuten omhoogkomen in het groeiseizoen (mei t/m september) kan de groeilocatie als ‘duizendknoopvrij’ worden aangemerkt.

Informatie

uitvoerder(s): Joyce Penninkhof (Probos)
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2021-2022

Resultaat

Eindrapport Praktijktest verwijderen kleine duizendknoophaarden met grondzuiger en verhitter