Skip to main content

Driejarige actie voor de populier

29 april 2013

In het voorjaar van 2000 werd geconstateerd dat het niet goed gaat met de aanplant van populier in Nederland. Stichting Bos en Hout heeft daarom samen met de houtverwerkende industrie een actieplan opgesteld om de aanplant van populier te stimuleren. Binnenkort gaat een driejarige actie van start.

ir. Patrick A.G. Jansen en ir. Leen C. Kuiper, 2001